#propozycja dla biznesu

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia, produktu, wykonywania zawodu, członków zarządu, przewoźnika

ubezpieczeń finansowych: kredytu, należności, gwarancji (w tym wadialnych, kontraktu, dobrego wykonania), utraty zysków

ubezpieczeń komunikacyjnych: oc posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, assitance, ubezpieczeń transportowych: mienia w ruchu krajowym i zagranicznym

ubezpieczeń na życie: indywidualnych, grupowych, związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczeń osobowych: następstw nieszczęśliwych wypadków, zdrowotnych

ubezpieczenia ochrony prawnej

ubezpieczenia mienia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rachunku, wandalizmu lub formuły all risks, sprzętu elektronicznego, maszyn od uszkodzeń, budowy i montażu